ProjectOX5 Order tool

OpdrachtgeverCloudFarm5

ThemaMedisch - veterinair

Bestellen en administreren van veterinaire producten

Met OX5 kunnen large-scale veehouders in Canada de administratie en workflow organiseren voor benodigde veterinaire medicijnen. Met OX5 ontwierp en bouwde Mobile Agency de eerste generatie van deze native apps en websites voor CloudFarm5, deels eigendom van Vetoquinol (farmaceut veterinaire producten). Met dit project laat Mobile Agency op succesvolle wijze zien dat we als specialist in mobiele bedrijfsapplicaties een nuttige bijdrage leveren aan de 'vermobilisering' van bedrijfs-ICT. Op internationaal niveau. Bekijk hieronder de film voor een uitleg.

De app en website is bedoeld voor de communicatie tussen veehouders en dierenartsenpraktijken. Werkgebied is Canada. Met de enorme schaal van boerderijen hier is het management van medicijnen een bedrijfsproces op zich. Met OX5 kan een veehouder zelf bijhouden welke medicijnen er nodig zijn. Ook krijgt hij een melding wanneer een bestelling weer nodig is. Gemaakte bestellingen (aanvraag voor een recept) gaan naar de dierenartspraktijk. Deze beoordeeld de aanvraag en levert direct de medicijnen uit waar geen handtekening voor nodig is. Overige recepten gaan naar een tekenbevoegde arts die deze digitaal ondertekent. Zonodig wordt een afspraak gepland tussen dierenarts en veehouder om eerst naar het dier te kijken.

terug naar overzicht